Prop. 17 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget