Prop. 17 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget