Prop. 17 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget