Prop. 170 L (2016–2017)

Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

Proposisjonen inneholder forslag om å lovfeste et krav om norskspråklig kompetanse for å kunne ansettes i barnehage. Forslaget innebærer at personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget