Prop. 170 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

I denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i folketrygdlovens regulering av adgangen til å ta opplæring og utdanning med dagpenger. Regjeringen foreslår også å forlenge den midlertidige adgangen til å ta opplæring og utdanning i dagpengeperioden som ble innført under covid-19-pandemien, til 1. oktober 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget