Prop. 176 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget