Prop. 18 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget