Prop. 196 L (2020–2021)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III)

Kunnskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det foreslås endringer for å gjennomføre tiltak i integreringspakke III og å innføre forskriftshjemler for å forenkle regelverksarbeidet ved eventuelle framtidige tiltakspakker på integreringsfeltet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget