Prop. 2 L (2019–2020)

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

I proposisjonen foreslås en midlertidig lov med overgangsbestemmelser som skal gjelde ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene. Loven gir blant annet unntak fra kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsplikten ved ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver i fylkeskommunene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget