Prop. 2 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)

Håndtering av skogbrann er et kommunalt ansvar. Viktige statlige forsterkningsressurser er Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter. Langvarig tørke i vår og sommer førte til ekstrem skogbrannfare og svært mange branner. Det har vært behov for forhøyet beredskap og bistand fra skogbrannhelikopter samt økte innsatser fra Sivilforsvaret i forbindelse med skogbrannfare og slokking av skogbrann. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til dette i 2018. Det tas høyde for en ekstraordinær beredskap til og med november.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget