Prop. 20 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget