Prop. 20 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget