Prop. 21 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget