Prop. 22 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget