Prop. 22 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget