Prop. 22 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Kunnskapsdepartementet fram forslag til endringar i statsbudsjettet for 2021.

Til forsida av dokumentet