Proposisjoner til Stortinget

Prop. 22 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget