Prop. 221 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Proposisjonen foreslår lovendringer for å motvirke kroppspress. Endringene innebærer et kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling, samt en 18- årsgrense for å få utført slike behandlinger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget