Prop. 23 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget