Prop. 236 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Proposisjonen inneholder  forslag om å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).  

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget