Historisk arkiv

Foreslår å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere som helsepersonell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å autorisere naprapater, osteopater og paramedisinere som helsepersonell.

Paramedisinere får i dag autorisasjon som ambulansearbeider, og myndighetene har stilt krav til yrkesgruppens kompetanse gjennom en forskriftsfestet retningslinje. Ved å opprette en egen autorisasjon til paramedisinere får denne gruppen en egen beskyttet yrkestittel. Dette vil bidra til å tydeliggjøre kompetansen til yrkesgruppen overfor pasienter og tjenestene for øvrig.

Osteopater og naprapater har ikke autorisasjon i dag. En autorisasjon av disse gruppene innebærer at myndighetene kan stille krav til hvilken kompetanse disse yrkesgruppene skal ha. Dette vil bidra til at pasienter kan være tryggere på behandlerens kompetanse. Inntil videre vil kravene til autorisasjon være basert på henholdsvis de norske og svenske utdanningene, fordi det er disse utdanningene de fleste yrkesutøverne har. På sikt vil myndighetene vurdere å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer eller faglige vilkår også for disse gruppene.