Prop. 24 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget