Prop. 24 S (2023–2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget