Prop. 25 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget