Prop. 25 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget