Prop. 26 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget