Prop. 29 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget