Proposisjoner til Stortinget

Prop. 29 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget