Prop. 3 L (2020–2021)

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag til to midlertidige lovbestemmelser, som gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven. For det første foreslås det at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også når de behandler saker som skal gå for lukkede dører. For det andre foreslås det at organer i interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget