Prop. 3 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Proposisjonen omhandler Norges samtykke til ratifikasjon av vår avtale av 29.juni 2015. Ratifiseringen er nødvendig for å formalisere Norges medlemskap i AIIB. Avtalen fastsetter AIIBs formål og rammer for medlemskap, kapitalisering og interne beslutningsprosesser. AIIBs formål er å investere i infrastrukturprosjekter i Asia, der det foreligger et meget stort finansieringsgap. Det slås fast at banken skal bidra til bærekraftig økonomisk utvikling. Medlemskap i Banken er i Norges utenriks- og utviklingspolitiske interesse. Norges kapitalinnskudd i AIIB vil være på 110 millioner amerikanske dollar, som skal innbetales over fem år, første gang i 2016. I tillegg kommer et garantiansvar på 440 millioner amerikanske dollar. Det foreslås at Norges kapitalinnskudd dekkes inn som en formuesomplassering. Til sammen blir Norges stemmevekt i banken på 0,74%, noe høyere enn kapitalandelen på 0,55% gitt formelen som ligger til grunn for disse utregningene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget