Prop. 31 L (2019–2020)

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

I proposisjonen foreslås en ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven). Forslaget innebærer en oppdatering og samling av gjeldende særregler om redaksjonell uavhengighet og rettslig ansvar på medieområdet i en ny teknologinøytral særlov, og introduserer også enkelte nye lovregler. Forslaget skal understøtte de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale, jf. infrastrukturkravet i Grunnloven § 100 sjette ledd. Loven erstatter mediefridomslova (lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media) og enkelte bestemmelser i straffeloven og skadeserstatningsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget