Prop. 31 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Det legges frem en Stortingsproposisjon om samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning med sikte på innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget