Prop. 32 L (2019–2020)

Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i sjøloven og NIS-loven for å åpne for bareboatregistrering av skip. Videre inneholder proposisjonen forslag om å innføre en hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene som gjelder for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget