Prop. 33 L (2020–2021)

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Kunnskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til to lovvedtak. Det ene gjelder midlertidige tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det andre gjelder overgangsregler i barnehageloven, og innebærer endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget