Prop. 33 S (2018–2019)

Ny saldering av statsbudsjettet 2018

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget