Prop. 4 LS (2022–2023)

Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i postloven om presisering av tilbyderbegrepet, opphevelse av bestemmelsen om brukerklagenemnd og endring av klagemyndighet, forvaltningsansvaret for det offentlige postnummersystemet og bestemmelsen om politiattest. Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordning (EU) 2018/644 (pakkepostforordningen).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget