Prop. 43 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid)

Norge opplever nå en historisk stor tilstrømning av personer som søker asyl. Som følge av dette er mottaksapparatet i en svært kritisk situasjon. Ved krise, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner vil det kunne oppstå et akutt behov for å ta i bruk eksisterende byggverk for innkvartering av mennesker, for eksempel som følge av masseevakuering etter naturkatastrofe, eller som i dag, massetilstrømning av asylsøkere. Plan- og bygningsloven er ikke utformet med tanke på å løse akutte situasjoner. Dagens ekstraordinære situasjon har avdekket at det ikke er mulig innenfor dagens regler å sørge for rask nok etablering av mottaksplasser for innkvartering av asylsøkere. Plan- og bygningsloven blir i den sammenheng pekt på som en utfordring. Med denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i plan- og bygningsloven som legger til rette for å møte de ekstraordinære utfordringene Norge nå står overfor. Endringene innebærer at det er mulig å fravike plan- og bygningsloven ved krise, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner for å sikre blant annet asylsøkere nøktern, men forsvarlig innkvartering. Endringene i plan- og bygningsloven foreslås begrenset til å gjelde i 2 år, frem til 31. januar 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget