Prop. 43 L (2022–2023)

Endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

Proposisjonen gjelder endringer i yrkestransportloven. Det innføres et fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere. Det innføres også hjemmel for å fastsette i forskrift at overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av yrkestransportloven, skal sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget