Prop. 45 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og fiskeridepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2020 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet