Prop. 45 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget