Prop. 48 L (2019–2020)

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

I proposisjonen foreslår departementet å innføre angrerett på pakkereiser kjøpt utenom faste forretningslokaler. Det forslås også å gjeninnføre plikt for pakkereisearrangør til å stille reisegaranti ved salg av kun transport.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget