Prop. 49 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om bygging av ny E134 mellom Damåsen i Øvre Eiker kommune og Saggrenda i Kongsberg kommune i Buskerud. E134 er et viktig vegsamband mellom deler av Østlandet og Vestlandet og er hovedferdselsåren i denne delen av Buskerud. Ny E134 på strekningen vil bedre framkommeligheten for både gjennomgangs- og lokaltrafikken og gi færre nærføringsulemper i tettbebygde områder. Det forventes også reduksjon i antall ulykker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget