Prop. 49 S (2015–2016)

Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget