Prop. 5 L (2017–2018)

Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i energiloven for å gjennomføre den tredje energimarkedspakken.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget