Prop. 52 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – rammer for kullvirksomheten)

Proposisjonen omhandler forslag om at Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) tilføres kapital for å gi SNSK-konsernet et finansielt grunnlag for videre drift i Gruve 7 med to skift og gjennomføring av forberedende aktiviteter for driftshvile i Svea og Lunckefjell. Departementet foreslår å tilføre SNSK totalt 138 mill. kroner i 2016.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget