Prop. 56 L (2014-2015)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Forslaget gjelder innføring av fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Hovedformålet med forslaget til lovendringer er å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget