Prop. 60 L (2022–2023)

Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)

Kommunal- og distriktsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i kommuneloven. Forslagene følger opp de første erfaringene med loven. Det fremmes forslag om endringer i reglene om arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer, og en rekke andre justeringer og presiseringer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget