Prop. 63 L (2015–2016)

Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet)

Proposisjonen inneholder forslag til endring i barnetrygdloven. Antall måneder barn kan oppholde seg i utlandet og samtidig motta barnetrygd reduseres fra seks til tre måneder. Dette er et tiltak mot uønsket fravær i skolen, og for å fremme integrering.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget