Prop. 63 L (2018–2019)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Det foreslås å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget