Proposisjoner til Stortinget

Prop. 63 L (2020–2021)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer forslag om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet. Tilskuddsordningen er del av regjeringens tiltak overfor næringslivet for å avbøte de negative konsekvensene knyttet til covid-19-utbruddet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget